Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Algemene voorwaarden

Koopovereenkomst:

De koopovereenkomst tussen Biadegroothandel en de koper komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de zaak (nog) voorradig is.
Indien de opschortende voorwaarde niet wordt vervuld en levering van de zaak onmogelijk is omdat de betreffende producten niet (meer) beschikbaar is, dan zal Biadegroohandel de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.  De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding.

Onjuistheden

Biadegroohandel is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en is het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of is wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Biadegroohandel die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

Bezorgkosten zaken

Alle prijzen van de zaken op de site zijn exlusief BTW.
De bezorgkosten worden afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per bestelling.

Veilig betalen

Biadegroohandel biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen: Mastercard, Maestro, Visa via Paypal of overschrijving: Met paypal kun je zowel vanaf je bank- of girorekening, je creditcard of je paypalaccount geld overmaken.Bancontact/Mr.Cash.

Annulering koopovereenkomst

Gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de betreffende zaak op het afleveradres, is de koper gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden, met de nadruk dat de verpakking als het product onbeschadigd is. Indien dit product of verpakking schade vertoont, kan dit geweigerd worden door Biadegroohandel, alle transportkosten zijn dan ten laste van de koper.

 Hiertoe dient de koper binnen zeven werkdagen na ontvangst van de zaak op het afleveradres de zaak aan te melden bij klantenservice info@biadegroohandel.com. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de zaak komen voor rekening van de koper.

Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van: a) zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Biadegroohandel geen invloed heeft; b) van zaken die zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; c) duidelijk persoonlijk van aard zijn; d) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; e) snel kunnen bederven of verouderen; f) van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken

Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, is Biadegroohandel gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, zulks zonder nadere opgaaf van redenen. In dat geval heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan Biadegroohandel betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding zal plaatsvinden. Koper heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Persoonsgegevens

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Biadegroohandel nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het "persoonlijk" gedeelte van Biadegroohandel.

Biadegroohandel zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

 

        Algemene voorwaarde: Biadegroohandel

 

×
×
×
×
×
×
×